Η συνεργασία μας με την Network Dynamics, που υποστηρίζει ένα από τα ποιο ζωτικά θέματα μιας εταιρείας – το IT, ξεκίνησε πρόσφατα. Η ανταπόκριση ήταν άμεση και έπειτα από αρκετές συναντήσεις λάβαμε τις καλύτερες προσφορές με βάση τον εξοπλισμό που χρειαζόμαστε. Το προσωπικό είναι φιλικό και έτοιμο να λύσει όλα τα προβλήματα με εξαιρετικές γνώσεις, τη φυσική παρουσία και επαγγελματική στάση τους, εργάζονται για πολλές ώρες συνεχώς ώστε να επιτευχθεί η ομαλή λειτουργία μας σε πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα.