Επιλέγουμε την Network Dynamics για τη συντήρηση της εγκατάστασης του ασύρματου και απομακρυσμένου δικτύου LAN-WAN μεταξύ των κεντρικών γραφείων και του εργοστασίου μας. Λειτουργούμε 24 ώρες 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο και χρειαζόμαστε μια εταιρεία που μπορεί να προσφέρει υποστήριξη σε πραγματικό χρόνο για να ταιριάζει στις ώρες λειτουργίας μας. Αυτό, το βρήκαμε στη Network Dynamics -5 χρόνια στη σειρά και εργαζόμαστε πιο γρήγορα, πιο αξιόπιστα και ασφαλέστερα από ποτέ.