Παραδώσαμε την ευθύνη των I.T υποδομών μας στην Network Dynamics πριν από οχτώ χρόνια και δεν το μετανιώσαμε στιγμή. Είμαστε σίγουροι, πως τα πολύτιμα δεδομένα μας είναι ασφαλή-διατηρούμε ένα ολοκληρωμένο online-offline εφεδρικό σύστημα και η Network Dynamics βεβαιώνει πως όλα λειτουργούν αξιόπιστα και με ασφάλεια με τη μέγιστη αποδοτικότητα του κόστους.